KHAI GIẢNG LỚP G24 – ĐƯỜNG ĐẾN NƯỚC ĐỨC

🎊⚡️Sáng ngày 13/7/2023, Timetravel Vietnam khai giảng lớp G24!
🇩🇪 💪 Hành trình chinh phục đường tới nước Đức chính thức bắt đầu!
💐 Chúc các thành viên G24 học tốt, hoàn thành đúng lộ trình!

z6