VISA ĐOÀN 2 BAY NGÀY 11.11 ĐÃ VỀ VỚI CHÚNG TÔI

🔸 Heuter sind wir bereit nach Deutschland zu fliegen 💐💐💐💐💐
❤️❤️❤️ Thật tuyệt vời ❤️❤️❤️
☘ Đầu tháng mới tiếp tục đón nhận những visa tiếp theo về với Trung tâm TimesCareer. Xin chúc mừng 5 bạn:
1. BÙI QUANG HUY
2. NGUYỄN THU HUYỀN
3. LÊ ĐỨC MINH
4. TRẦN HOÀNG DUY TÙNG
5. ĐỖ VIỆT HÙNG
 Hãy chuẩn bị tinh thần và giữ sức khoẻ tốt nha các bạn.
🌹 Sẵn sàng cho các bạn đợt 2 chuẩn bị lên đường nào ✈️🇩🇪

z6