BÀI HỌC VỀ “THÌ HIÊN TẠI TIẾP DIỄN” CỦA LỚP D2 VỚI CÔ THỦY

✅✅✅ Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói hay xung quanh thời điểm nói, và hành động chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra).
??? DẤU HIỆU NHẬN BIẾT
➣ Trạng từ chỉ thời gian
now: bây giờ
right now: ngay bây giờ
at the moment: lúc này
at present: hiện tại
at + giờ cụ thể
➣ Trong câu có các động từ
Look! (Nhìn kìa!)
Listen! (Hãy nghe này!)
Keep silent! (Hãy im lặng!)
——————————————————–
???? Trung tâm Anh ngữ English We Can
Học: 50% GVVN & 50% GVNN
☎️ Hotline: 0985.993.895

z6