BUỔI HỌC NGỮ PHÁP CỦA CÁC BẠN LỚP D6 CÙNG GIÁO VIÊN CỦA TIMES LANGUAGES

🇬🇧 Ngữ pháp tiếng Anh là một phần vô cùng quan trọng. Trong khi một số người yêu thích ngữ pháp, những người khác lại vô cùng ghét nó và cho rằng đây là phần nhàm chán nhất khi học một ngôn ngữ mới.
Tuy nhiên, nắm vững ngữ pháp tiếng Anh cơ bản lại là một trong những yếu tố chính giúp chúng ta có thể nói, vận dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả. Ngữ pháp gọi tên các từ và nhóm từ tạo thành câu không chỉ trong tiếng Anh mà còn ở hầu hết mọi ngôn ngữ. 🤩
👉👉👉 Đây là buổi học từ vựng và cấu trúc ngữ pháp của lớp D6 cùng GVVN 🇬🇧

z6