ĐOÀN BAY THÁNG 10 ĐÃ SẴN SÀNG !

✈️🇩🇪 Đoàn bay Nhà Hàng – Khách Sạn tháng 10 đã sẵn sàng!
🍀 Con đường Điện Biên Phủ – Trần Phú tại Hà Nội hôm nay rộn ràng đoàn 21 học viên Timetravel Vietnam!
✈️🇩🇪 Đoàn tháng 10 với hành trình đặc biệt, một khoá đệm, một khoá thực hành được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu trước khi các em bắt đầu chương trình học nghề!
💐 Chúc các em sớm nhận Visa và chuẩn bị sẵn sàng hành trang tương lai mới tại CHLB Đức!

z6