GIỜ HỌC GIAO TIẾP CỦA LỚP B8 VỚI THẦY RONALD

Lớp B8 đã có 1 buổi học thú vị với thầy Ronald, các con được khuyến khích phát biểu ý kiến của mình một cách tự tin và nâng cao các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, đặc biệt là các kỹ năng: Nge, nói và phát âm. 👨‍🏫 Các con được thực hành và sửa lỗi ngay tại lớp học để cải thiện ngữ điệu, nâng cao phản xạ với tiếng Anh. ❤️❤️❤️

 

1 2 3 4 5 6 7 8

z6