Khóa học đệm Kutur und Sprache- Schulung là hành trang vô cùng quan trọng đối với học viên của Timetravel

🇩🇪 🍀 Học viên du học nghề Đức Timetravel Vietnam tham gia khoá đệm – Kutur und Sprache- Schulung tại Leipzig trước khi bắt đầu về Doanh nghiệp, bắt đầu khoá học nghề của mình.
✅ Một hành trang vô cùng quan trọng, nơi các em được bổ sung kiến thức văn hoá hội nhập, nâng cao trình độ tiếng Đức.
Một chương trình mà không phải công ty nào cũng có thể thực hiện được.
🌺 Sau khoá đệm, các em tự tin bước chân vào Trường nghề và học viên Timetravel luôn nhận sự khen ngợi từ Doanh nghiệp Đức!

z6