LUYỆN KĨ NĂNG NGHE – NÓI CÙNG TEACHER MICHAEL

Giờ luyện kỹ năng Nghe – Nói của lớp B7 cùng thầy Michael 🌷
Nghe hiểu – nghe trả lời câu hỏi – nghe chọn đáp án đúng – nghe và viết tóm tắt lại nội dung của bài …Và kỹ năng nghe luôn được đánh giá là khó trong các kỹ năng. Vì nó đòi hỏi vốn từ vựng, hiểu ý đúng và tư duy nhanh…🆔
P/S: Kỹ năng nghe cần sự tập trung cao và lớp B7 đã học rất hiệu quả cùng thầy Michael. Thầy luôn quan tâm sát sao từng bạn trong lớp.
So kind teacher 💕💕

z6