MỘT BUỔI THI A2 DIỄN RA TẠI TRUNG TÂM TIMESCAREER!

✅ Sau mỗi khoá học của từng lớp, Trung tâm tổ chức kỳ thi đánh giá các kỹ năng một cách nghiêm túc, chuẩn chỉ, bài bản và đề thi được thầy Ronald Hoffmann ra sát với đề thi của viện Goethe để vừa đánh giá đúng năng lực của từng bạn vừa để các bạn làm quen, cọ sát với cách thi trước khi đến Viện Goethe thi chính thức.
✅ Kết thúc 1 ngày thi với cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết cho trình độ A2 của lớp G2 hôm nay. Hy vọng lớp G2 sẽ đạt kết quả tốt ?
P/S: Tiếng Đức chưa bao giờ là khó với các bạn chăm học ??????
 

z6