THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ENGLISH WE CAN

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi tên trung tâm ngoại ngữ English We Can
thành Trung tâm ngoại ngữ Times Languages

Kính gửi: Quý khách hàng, quý đối tác!
Trung tâm ngoại ngữ English We Can xin chân thành cảm ơn sự đồng hành tín nhiệm của Quý khách hàng, quý đối tác trong suốt thời gian vừa qua.
Sau nhiều năm hoạt động và phát triển, English We Can đã trở thành một trong những trung tâm đào tạo ngoại ngữ uy tín tại Việt Nam. Nhằm khẳng định hơn nữa vị thế , đồng thời thực hiện mở rộng, phát triển và nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo ngoại ngữ, Trung tâm trân trọng thông báo về việc thay đổi tên như sau:
– Tên Cũ: Trung tâm ngoại ngữ English We Can
– Nay đổi thành: Trung tâm ngoại ngữ Times Languages
Thông báo này có hiệu lực từ ngày 06/10/2023 trở đi.
Trung tâm xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng, quý đối tác được biết về sự thay đổi thông tin này.
Times Languages – Your best choice!

z6