TỪ VỰNG LUÔN ĐƯỢC CÁC GIÁO VIÊN TT TIMES LANGUAGES CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG CHO CÁC BẠN HỌC SINH

Từ vựng được xem là nền tảng để phát triển ngôn ngữ cũng như khả năng giao tiếp của các con sau này. Hiểu được điều đó, TT Ngoại ngữ Times Languages đồng thời hướng dẫn các con luyện đặt những mẫu câu đơn giản để luyện khả năng nói, phản xạ ngôn ngữ tốt hơn 👍👍👍
❤️ Buổi học của các bạn học sinh đáng yêu lớp E1 cùng GVVN cô Bùi Quỳnh Mai 🥰

z6