NGÀY ĐẸP NỘP HỒ SƠ XIN VISA CỦA HỌC VIÊN TIMESCAREER

🔹 Nắng mưa là việc của trời.
🔸 Hôm nay, 10 bạn học viên của trung tâm Du học nghề Đức TimesCareers đã đến Trung tâm tiếp nhận hồ xin thị thực tại Việt Nam VFS Global của Đại sứ quán Đức nộp giấy tờ, thủ tục xin visa. Chúc tất cả các em đều đạt được visa bay trong tháng 10 để bắt đầu kì nhập học vào ngày 01/11/2021 tại CHLB Đức. 👍✈️🇩🇪❤️❤️🍀🍀

z6